Civil

Obras civiles

Proxectos obra civil

 • =Proxectos infraestructuras rurais
 • =Proxectos Saneamento
 • =Proxectos de Abastecemento
 • =Proxectos de Urbanización

Informes periciais, Reconstruccións de accidentes de tráfico..

Algúns traballos realizados

 • =ASISTENCIA TÉCNICA OBRAS VAC TUI - A GUARDA.
 • =REFORMAS ESCOLA DE SEIXO, FORCADELA E CARREGAL (TOMIÑO)
 • =PROXECTO TÉCNICO DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE (VILABOA)
 • =PROXECTO DE SANEAMENTO DE HOSPITAL (TOMIÑO)
 • =PROXECTO DE SINALÉTICA DE BUEU
 • =PROXECTO DO PASEO DE A SEARA (MOAÑA)
 • =PROX. SANEAMENTO EN OS BRAVOS (TOMIÑO)
 • =PROXECTO DE SANEAMENTO EN CARRACIDO E TORNEIROS (PORRIÑO)
 • =ESTUDIO SOBRE XERACIÓN DE RSU (POIO).
 • =INFORMES ACÚSTICOS PARA CONCELLO DE REDONDELA.
 • =INFORME SOBRE RENOVACIÓN DE MEDIOS MATERIAIS DO SERVIZO DE RSU (SOUTOMAIOR).
 • =MAPA DE RUÍDOS DE ESTRADAS NA PROVINCIA DE A CORUÑA (ZONA OESTE).
 • =INFORME DE VERIFICACIÓN DOS NIVEIS SONOROS EN VIVENDA DO CONCELLO DE PONTEAREAS PROCEDENTES DAS INSTALACIÓNS DUNHA PANADERÍA.
 • =ESTUDIO DO IMPACTO ACÚSTICO DE ACTIVIDADE (VARIOS).
 • =CERTIFICACIÓN DE CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN VIXENTE EN MATERIA DE RUÍDOS DAS INSTALACIÓNS DUN LOCAL DEDICADO A XIMNASIO (OURENSE).
 • =CERTIFICACIÓN DE CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN VIXENTE EN MATERIA DE RUÍDOS DAS INSTALACIÓNS DE AMPLIACIÓN DUN INSTITUTO EN VIGO.
 • =CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE ILLAMENTO EN MATERIA DE RUÍDOS DAS INSTALACIÓNS DUNHA CAFETERÍA EN VIGO.
 • =ESTUDIO DO IMPACTO ACÚSTICO NO PROXECTO DE ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS DE FIGUEIROA, SISMUNDI E FEÁS E REDES DE SANEAMENTO EN CARIÑO (A CORUÑA).
 • =INFORME DE VERIFICACIÓN DOS NIVEIS SONOROS EN VIVENDA DO CONCELLO DE VIGO PROCEDENTES DAS INSTALACIÓNS DUN LOCAL.
 • =ANTEPROXECTO SENDA PEONIL TUI-TOMIÑO.
 • =PROXECTO DE SINALIZACIÓN E PANEIS INTERPRETATIVOS NA RIBEIRA DO RÍO MIÑO, TRAMO ESPAZO FORTALEZA (GOIÁN) ATÉ FORCADELA (CONCELLO DE TOMIÑO-PONTEVEDRA).
 • =PROXECTO SENDA DO RÍO TRIPES. TUI-PONTEVEDRA.
 • =PROXECTO CONSTRUTIVO DO PARQUE FORESTAL PERIURBANO DE A FRACHA (PONTEVEDRA).
 • =SENDA RÍO MIÑO (TOMIÑO-TUI).