Asistencia técnico – económica. Administración Local

Lagares Oca Consultoria Auditoria

Áreas de actuación
 • =Regulamentos dos servizos e ordenanzas fiscais
 • =Estudios económicos
 • =Redación de Pregos para contratación de servizos
 • =Anteproxectos de explotación
 • =Auditoría de concesionaria de:
  - Recollida de lixo
  - Ciclo urbano da auga
  - Limpeza viaria
  - Xardíns
Algunos traballos realizados
 • =A.T. PARA O SUBMINISTRO DE VEHÍCULOS PARA O CONCELLO DE BUEU.
 • =A.T. SOBRE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO EDAR (CANGAS)
 • =ANTEPROXECTO DE SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA (MARÍN)
 • =ESTUDIO DE VIABILIDADE DA AMPLIACIÓN CEMITERIO EN CASTIÑEIRAS (BUEU)
 • =ASISTENCIA TÉCNICA PARA O SERVIZO DE MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO (CARBALLO)
 • =ANTEPROXECTO DE EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA (CANGAS)
 • =ESTUDIO E ANÁLISE DOS MEDIOS MATERIAIS DOS SERVIZOS DE LIMPEZA VIARIA E RECOLLIDA DE LIXO (PONTEVEDRA)
 • =DOCUMENTACIÓN PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS (MARÍN)
 • =ANTEPROXECTO DE LIMPEZA VIARIA (GONDOMAR)
 • =A.T. CICLO INTEGRAL DA AUGA (CARBALLO)
 • =ANTEPROXECTO DE EXPLOTACIÓN E DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA CONTRATACIÓN SERVIZO PÚBLICO DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE E SANEAMENTO (PONTEVEDRA)
 • =ESTUDIO VIABILIDADE DO CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA A REFORMA, AMPLIACIÓN E EXPLOTACIÓN DA PISCINA MUNICIPAL DE CAMPOLONGO (PONTEVEDRA)
 • =ANTEPROXECTO DE EXPLOTACIÓN E DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA CONTRATO XESTIÓN SERVIZO PÚBLICO DE RECOLLIDA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS E ASIMILABLES, ASÍ COMO PUNTO LIMPO DO CONCELLO DE PORRIÑO.
 • =ESTUDIO VIABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRO DA PISCINA MUNICIPAL DO CONCELLO DE CEE.
 • =ESTUDIO VIABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRO DA PISCINA MUNICIPAL DO CONCELLO DE SARRIA.
 • =DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA PARA CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS TÉCNICOS PARA FUNCIONAMENTO E MANTEMENTO DA PISCINA MUNICIPAL CUBERTA DO CONCELLO DE CANGAS.
 • =DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA CONTRATO DE XESTIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS DE: ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE E SANEAMENTO, LIMPEZA DE EDIFICIOS, REMODELACIÓN DO CAMPO DE FUTBOL SUBMINISTRO ELÉCTRICO, DO CONCELLO DE SOUTOMAIOR
 • =DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA CONTRATO DE SERVIZOS DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO E DO NADAL DO CONCELLO DE RIANXO, DE RSU E DE MUNIPALIZACIÓN DA AUGA DO CONCELLO DE RIANXO
 • =INFORME TÉCNICO SOBRE MODIFICACIÓNS DO CONTRATO DO SERVICIO DE LIMPEZA VIARIA, RECOLLIDA DOMICILIARIA DE LIXO, SUBMINISTRO, DISTRIBUCIÓN E MANTEMENTO DE RECIPIENTES NORMALIZADOS E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DO MUNICIPIO DE VILALBA