Agro-forestal

Proxectos Agro-forestal

Realizamos multitud de proxectos dentro do sector Agro-forestal

Entre eles destacamos nos proxectos de montes, topografía e agricultura.

Plans de ordenación de montes

 • =Inventarios
 • =Xestión de Recursos
 • = Estudos de Viabilidade
 • =Proxectos
 • =Estudos
 • = Asesoramentos Técnicos

Topografía

 • =Planos Topográficos
 • =Nivelacións
 • =Bases e Replanteos
 • =Cubicacións
 • = Batimetrías

Agricultura

 • =Proxectos Industriais Agrarias (bodegas, fábricas de pensos,...)
 • =Proxectos Agropecuarios (granxas,...)
 • =Tramitación de Subvencións
 • =Planes de Explotación

Concentración parcelaria

 • =DESLINDE NOS MONTES DE CELA (BUEU)
 • = DESLINDE ENTRE OS CONCELLOS DE TUI E PORRIÑO
 • =DESLINDE DO TERMO MUNICIPAL DE BUEU
 • =LEVANTAMENTO DE PLANOS PARCELARIOS E ALTIMETRICOS DA ZCP DE FOLGUEIRAS SOBRADO, PAZ, ARCOS E AGUIAR (OUTEIRO DE REI)
 • =LEVANTAMENTO DE PLANOS PARCELARIOS E PLANIMÉTRICOS DA ZCP DE SUEGOS (POL)
 • =PROXECTO DE COLABORACIÓN DE SERVIZOS TÉCNICOS PARA A REALIZACIÓN DO ACORDO DE REESTRUCTURACIÓN PARCELARIA NA ZONA DE TREMOEDO (VILANOVA DE AROUSA - PONTEVEDRA)
 • =PROXECTO DE COLABORACIÓN DE SERVIZOS TÉCNICOS PARA A REALIZACIÓN DO ACORDO DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA NA ZONA DE TROANS II (CUNTIS - PONTEVEDRA)
 • =DESLINDE ENTRE CONCELLO DE SANXENXO E O GROVE.
 • =PROYECTO DE COLABORACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN PARCELARIA Y COLOCACIÓN DE LOS MARCOS DE LOS NUEVOS PREDIOS RESULTANTES EN LA ZONA DE GUILLAMIL – SABARIZ (RAIRIZ DE VEIGA Y VILAR DE SANTOS (OURENSE)
 • =PROYECTO DE COLABORACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN PARCELARIA Y COLOCACIÓN DE LOS MARCOS DE LOS NUEVOS PREDIOS RESULTANTES EN LA ZONA DE SAN BARTOLOMEU DE BERRANDE – VILARDEVÓS (OURENSE)
 • =SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS MARCOS DE LOS NUEVOS PREDIOS RESULTANTES EN NOGUEIRA (MEIS - PONTEVEDRA) E BRIALLOS (PORTAS - PONTEVEDRA)