Catastro e xestión de Padróns

Catastro consultoria

Alteracións catastrais

 • =Empresa colaboradora coas administracións Locais (convenios). Entre outras labores fanse:
  - Verificación e detección de omisións
  - Comprobacións en campo
  - Análises fotogramétricos
  - Elaboración de cartografía
  - Elaboración de informes xurídicos
 • =Traballos coas Xerencias Provinciais
 • =Empresa homolagada por SEGIPSA

Xestións Censais

 • =Colaboración coas administracións locais
  - Seguimento e comprobacións
  - Modificacións e altas
Enlaces de interese
Algúns traballos realizados
 • =INVENTARIO MUNICIPAL DE VIARIO PÚBLICO (OIA)
 • =INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS (PONTEVEDRA)
 • =CATASTRO VIAIS DOS T. M. DE CANGAS E MOS
 • =INVENTARIO DE BENS DO CONSORCIO PROVINCIAL DO SERVIZO CONTRAINCENDIOS DE PONTEVEDRA
 • =REVISIÓN CATASTRO DE VILANOVA DE AROUSA
 • =REGULARIZACIÓN CATASTRAL DO TERMINO MUNICIPAL DE RAMIRÁS (OURENSE)
 • =REGULARIZACIÓN CATASTRAL DO TERMINO MUNICIPAL DE O GROVE (PONTEVEDRA)
 • =REGULARIZACIÓN CATASTRAL DO TERMINO MUNICIPAL DE RIÓS (OURENSE)
 • =REGULARIZACIÓN CATASTRAL DO TERMINO MUNICIPAL DE VILANOVA DE AROUSA (PONTEVEDRA)
 • =REGULARIZACIÓN CATASTRAL DO TERMINO MUNICIPAL DE XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO (OURENSE)
 • =REGULARIZACIÓN CATASTRAL DO TERMINO MUNICIPAL DE A RÚA (OURENSE)
 • =SERVIZO DE CONSULTORÍA E ASISTENCIA TÉCNICA PARA A XESTIÓN CATASTRAL NOS CONCELLO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA: A CAÑIZA, O COVELO, CRECENTE, MONDARIZ, MONDARIZ-BALNEARIO, AS NEVES, PAZOS DE BORBÉN, O PORRIÑO, PONTEAREAS, SALVATERRA DE MIÑO E TUI