Traballamos en proxectos e estudios nas áreas do medio ambiente, sector agroforestal e industrial

Proporcionamos servizos de enxeñaría ambiental no ámbito ambiental, urbanístico, agroforestal e civil

LAGARES OCA é unha consultora creada no ano 1997 que traballa en proxectos e estudios nas áreas do medio ambiente, sector agro-forestal e industrial. Na actualidade está constituída por profesionais de diferentes campos: enxeñeiros, arquitectos, economistas, avogados o cal permítelle crear equipos de traballo multidisciplinares acordes con cada proxecto.
LAGARES OCA traballa en proxectos subvencionados pola Comisión Europea dentro dos programas LIFE, FEDER, Fondos de Cohesión, para autoridades locais e Administracións públicas,así como para empresas privadas.
Áreas de actuación

Benvid@ a Lagares Oca

Asistencia técnico - económica. Administración Local

Catastro e xestión de Padróns

Medio Ambiente

LAGARES OCA proporciona servicios técnicos no ámbito ambiental, urbanístico, censal e catastral, agroforestal, civil, organismo de control e auditorías de servizos públicos.
Ver todas as áreas
Calidade e Medio Ambiente
LAGARES OCA, S. L. sendo consciente da influencia que a mellora continua da calidade ten na imaxe da Empresa, no incremento da súa concorrencia e a satisfacción dos seus clientes, decidiu elaborar e implantar un Sistema de Xestión de Calidade conforme á Normas UNE-EN ISO 9001:2015, e de Medio Ambiente conforme á norma UNE-EN ISO 14001:2015.
Consulta os certificados