Avisos Legales
O presente aviso legal establece as condicións de uso do sitio web www.lagaresoca.com que LAGARES OCA S.L. (en adiante LAGARES), con domicilio social en Arenal, 140 – 1ºC, 36201 Vigo, con CIF número B-36813715, Inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Folio 076 do Libro 1869 de Sociedades, Inscripción 1ª da Folla número PO-18355, pon a disposición dos usuarios de Internet.

O acceso ao sitio web www.lagaresoca.com dá a condición de Usuario e implica a aceptación plena e sen reservas por parte do usuario, de todas e cada unha das condicións incluídas neste Aviso legal.

Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio web www.lagaresoca.com así como dos seus contidos pertencen, ben a empresa ben a terceiras persoas, polo que NINGÚN USUARIO está autorizado a facer uso deles, nin imprimilos nin almacenalos baixo ningún soporte físico en ningún caso que non sexa o da súa utilización personal e privada. Queda pois prohibida a modificación, descompilación ou utilización comercial de cualquera parte desta.

Para acceder á información contida no sitio web e facer uso dos servizos ofrecidos, as e os menores de idade deben obter previamente permiso do seus pais, nais, titores ou representantes legais.

Os datos, textos, informacións, gráficos ou vínculos publicados na web www.lagaresoca.com son recompilados con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas neles sen que, o seu acceso, xere relación comercial, contractual ou profesional entre as e os usuarios e a empresa. No caso de discrepancia entre a información contida no sitio web e a contida en papel, ínstase a esta última. A empresa resérvase o dereito de modificar os contidos do dominio web www.lagaresoca.com sen previo aviso.

Os enlaces e hipertexto que, no seu caso, posibiliten o acceso a través do sitio web a prestacions e servizos ofrecidos por terceiros, no pertencen nin se atopan baixo o control do a empresa, polo que non se fai responsábel nin da información contida neles nin dos efectos que puidesen derivarse da información.

Informase que os datos incluidos neste formulario, conforme ao previsto na Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, non formarán parte dun ficheiro automatizado responsabilidade da empresa.

A finalidade do tratamento é informar aos interesados sobre a empresa, os seus servicios e/ou productos. No caso de negarse a comunicar os datos podería ser imposible informarlle.

Poderá dirixir as suas comunicacións y exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na dirección de correo electrónico, ou correo postal arriba indicada.

Os datos proporcionados polo Usuario a través da web e/ou correo electrónico poderán ser utilizados para o envío de publicidade por correo electrónico.

O Usuario ten terminantemente prohibido introducir calquera tipo de virus no dominio web, así como intentar acceder aos datos do mismo, modificalos, acceder as contas de correo, mensaxes, etc.

A empresa non garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos datos, programas, informacións ou opinións, calquera que sexa a orixe, que circulen pola súa rede ou polas redes ás que o Usuario poida acceder a través da web www.lagaresoca.com O Cliente acepta expresamente deixar exento o a empresa de calquera responsabilidade relacionada coa web www.lagaresoca.com O Usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso aos ditos contidos así como da súa reprodución ou difusión.

A empresa non será responsábel das infraccións de cualquera usuario que afecte aos dereitos doutro usuario de www.lagaresoca.com.

A empresa fará uso de accions civís ou penais que por lei corresponda, ante calquera utilización indebida do seu dominio web www.lagaresoca.com.