Áreas de actuación

LAGARES OCA proporciona servicios técnicos no ámbito ambiental, urbanístico, censal e catastral, agroforestal, civil, organismo de control e auditorías de servizos públicos.

Civil

Agro Forestal

Medio Ambiente

Urbanismo

Asistencia técnico - económica. Administración Local

Catastro e xestión de Padróns

Residuos