Calidade e medio ambiente

Sistema xestión de calidad

LAGARES OCA, S. L. sendo consciente da influencia que a mellora continua da calidade ten na imaxe da Empresa, no incremento da súa concorrencia e a satisfacción dos seus clientes, decidiu elaborar e implantar un Sistema de Xestión de Calidade conforme á Normas UNE-EN ISO 9001:2015, e de Medio Ambiente conforme á norma UNE-EN ISO 14001:2015, así como o Regulamento de adhesión a un Sistema Comunitario de Xestión e Auditoría Medioambiental (EMAS), para as actividades de enxeñería, consultoría e asesoramento técnico.

Compromiso ambiental

Esta Política está baseada nos compromisos adquiridos por LAGARES OCA, S. L. (declaración ambiental) á hora de establecer a súa estratexia global e os principios de acción da organización no que concirne á calidade dos seus servizos e respecto polo medioambiente, sendo aplicable a todas as actividades, procesos, productos e servizos da organización.