• Proporcionamos servizos técnicos no ámbito ambiental, urbanístico, agroforestal e civil

  • Traballamos en proxectos e estudios nas áreas do medio ambiente, sector agroforestal e industrial

  • Acceso restrinxido

Noticias

Benvid@ a Lagares

Bienvenid@ a Lagares

LAGARES OCA é unha consultora creada no ano 1997 que traballa en proxectos e estudios nas áreas do medio ambiente, sector agro-forestal e industrial. Na actualidade está constituída por profesionais de diferentes campos: enxeñeiros, arquitectos, economistas, avogados o cal permítelle crear equipos de traballo multidisciplinares acordes con cada proxecto.

LAGARES OCA traballa en proxectos subvencionados pola Comisión Europea dentro dos programas LIFE, FEDER, Fondos de Cohesión, para autoridades locais e Administracións públicas,así como para empresas privadas.

LAGARES OCA proporciona servicios técnicos no ámbito ambiental, urbanístico, censal e catastral, agroforestal, civil, organismo de control e auditorías de servizos públicos.

Lagares Oca
Arenal, 140 - 1ºC | 36201 Vigo | Teléfono: 986 443 081 | FAX: 986 447 288 | info@lagaresoca.com