• Proporcionamos servizos técnicos no ámbito ambiental, urbanístico, agroforestal e civil

  • Traballamos en proxectos e estudios nas áreas do medio ambiente, sector agroforestal e industrial

  • Acceso restrinxido

Calidade e medio ambiente

LAGARES OCA, S. L. sendo consciente da influencia que a mellora continua da calidade ten na imaxe da Empresa, no incremento da súa concorrencia e a satisfacción dos seus clientes, decidiu elaborar e implantar un Sistema de Xestión de Calidade conforme á Normas UNE-EN ISO 9001:2015, e de Medio Ambiente conforme á norma UNE-EN ISO 14001:2015, así como o Regulamento de adhesión a un Sistema Comunitario de Xestión e Auditoría Medioambiental (EMAS), para as actividades de enxeñería, consultoría e asesoramento técnico..

Esta Política está baseada nos compromisos adquiridos por LAGARES OCA, S. L. (declaración ambiental) á hora de establecer a súa estratexia global e os principios de acción da organización no que concirne á calidade dos seus servizos e respecto polo medioambiente, sendo aplicable a todas as actividades, procesos, productos e servizos da organización.

volver
Lagares Oca
Arenal, 140 - 1ºC | 36201 Vigo | Teléfono: 986 443 081 | FAX: 986 447 288 | info@lagaresoca.com