• Proporcionamos servizos técnicos no ámbito ambiental, urbanístico, agroforestal e civil

 • Traballamos en proxectos e estudios nas áreas do medio ambiente, sector agroforestal e industrial

 • Acceso restrinxido

Áreas de actuación

Catastro e xestión de Padróns

Alteracións catastrais

 • Empresa colaboradora coas administracións Locais (convenios). Entre outras labores fanse:
  - Verificación e detección de omisións
  - Comprobacións en campo
  - Análises fotogramétricos
  - Elaboración de cartografía
  - Elaboración de informes xurídicos
 • Traballos coas Xerencias Provinciais
 • Empresa homolagada por SEGIPSA

Xestións Censais

 • Colaboración coas administracións locais
  - Seguimento e comprobacións
  - Modificacións e altas

Enlaces de interese

Algúns traballos realizados

 • INVENTARIO MUNICIPAL DE VIARIO PÚBLICO (OIA)
 • INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS (PONTEVEDRA)
 • CATASTRO VIAIS DOS T. M. DE CANGAS E MOS
 • INVENTARIO DE BENS DO CONSORCIO PROVINCIAL DO SERVIZO CONTRAINCENDIOS DE PONTEVEDRA
 • REVISIÓN CATASTRO DE VILANOVA DE AROUSA
 • REGULARIZACIÓN CATASTRAL DO TERMINO MUNICIPAL DE RAMIRÁS (OURENSE)
 • REGULARIZACIÓN CATASTRAL DO TERMINO MUNICIPAL DE O GROVE (PONTEVEDRA)
 • REGULARIZACIÓN CATASTRAL DO TERMINO MUNICIPAL DE RIÓS (OURENSE)
 • REGULARIZACIÓN CATASTRAL DO TERMINO MUNICIPAL DE VILANOVA DE AROUSA (PONTEVEDRA)
 • REGULARIZACIÓN CATASTRAL DO TERMINO MUNICIPAL DE XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO (OURENSE)
 • REGULARIZACIÓN CATASTRAL DO TERMINO MUNICIPAL DE A RÚA (OURENSE)
 • SERVIZO DE CONSULTORÍA E ASISTENCIA TÉCNICA PARA A XESTIÓN CATASTRAL NOS CONCELLO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA: A CAÑIZA, O COVELO, CRECENTE, MONDARIZ, MONDARIZ-BALNEARIO, AS NEVES, PAZOS DE BORBÉN, O PORRIÑO, PONTEAREAS, SALVATERRA DE MIÑO E TUI
volver
Lagares Oca
Arenal, 140 - 1ºC | 36201 Vigo | Teléfono: 986 443 081 | FAX: 986 447 288 | info@lagaresoca.com