• Proporcionamos servizos técnicos no ámbito ambiental, urbanístico, agroforestal e civil

 • Traballamos en proxectos e estudios nas áreas do medio ambiente, sector agroforestal e industrial

 • Acceso restrinxido

Áreas de actuación

Asistencia técnico - económica. Administración Local

 • Regulamentos dos servizos e ordenanzas fiscais
 • Estudios económicos
 • Redación de Pregos para contratación de servizos
 • Anteproxectos de explotación
 • Auditoría de concesionaria de:
  - Recollida de lixo
  - Ciclo urbano da auga
  - Limpeza viaria
  - Xardíns

Algúns traballos realizados

 • A.T. PARA O SUBMINISTRO DE VEHÍCULOS PARA O CONCELLO DE BUEU.
 • A.T. SOBRE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO EDAR (CANGAS)
 • ANTEPROXECTO DE SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA (MARÍN)
 • ESTUDIO DE VIABILIDADE DA AMPLIACIÓN CEMITERIO EN CASTIÑEIRAS (BUEU)
 • ASISTENCIA TÉCNICA PARA O SERVIZO DE MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO (CARBALLO)
 • ANTEPROXECTO DE EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA (CANGAS)
 • ESTUDIO E ANÁLISE DOS MEDIOS MATERIAIS DOS SERVIZOS DE LIMPEZA VIARIA E RECOLLIDA DE LIXO (PONTEVEDRA)
 • DOCUMENTACIÓN PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS (MARÍN)
 • ANTEPROXECTO DE LIMPEZA VIARIA (GONDOMAR)
 • A.T. CICLO INTEGRAL DA AUGA (CARBALLO)
 • ANTEPROXECTO DE EXPLOTACIÓN E DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA CONTRATACIÓN SERVIZO PÚBLICO DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE E SANEAMENTO (PONTEVEDRA)
 • ESTUDIO VIABILIDADE DO CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA A REFORMA, AMPLIACIÓN E EXPLOTACIÓN DA PISCINA MUNICIPAL DE CAMPOLONGO (PONTEVEDRA)
 • ANTEPROXECTO DE EXPLOTACIÓN E DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA CONTRATO XESTIÓN SERVIZO PÚBLICO DE RECOLLIDA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS E ASIMILABLES, ASÍ COMO PUNTO LIMPO DO CONCELLO DE PORRIÑO.
 • ESTUDIO VIABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRO DA PISCINA MUNICIPAL DO CONCELLO DE CEE.
 • ESTUDIO VIABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRO DA PISCINA MUNICIPAL DO CONCELLO DE SARRIA.
 • DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA PARA CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS TÉCNICOS PARA FUNCIONAMENTO E MANTEMENTO DA PISCINA MUNICIPAL CUBERTA DO CONCELLO DE CANGAS.
 • DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA CONTRATO DE XESTIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS DE: ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE E SANEAMENTO, LIMPEZA DE EDIFICIOS, REMODELACIÓN DO CAMPO DE FUTBOL SUBMINISTRO ELÉCTRICO, DO CONCELLO DE SOUTOMAIOR
 • DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA CONTRATO DE SERVIZOS DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO E DO NADAL DO CONCELLO DE RIANXO, DE RSU E DE MUNIPALIZACIÓN DA AUGA DO CONCELLO DE RIANXO
 • INFORME TÉCNICO SOBRE MODIFICACIÓNS DO CONTRATO DO SERVICIO DE LIMPEZA VIARIA, RECOLLIDA DOMICILIARIA DE LIXO, SUBMINISTRO, DISTRIBUCIÓN E MANTEMENTO DE RECIPIENTES NORMALIZADOS E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DO MUNICIPIO DE VILALBA
volver
Lagares Oca
Arenal, 140 - 1ºC | 36201 Vigo | Teléfono: 986 443 081 | FAX: 986 447 288 | info@lagaresoca.com