• Proporcionamos servizos técnicos no ámbito ambiental, urbanístico, agroforestal e civil

 • Traballamos en proxectos e estudios nas áreas do medio ambiente, sector agroforestal e industrial

 • Acceso restrinxido

Áreas de actuación

Agro-forestal

Plans de ordenación de montes

 • Inventarios
 • Xestión de Recursos
 • Estudos de Viabilidade
 • Proxectos
 • Estudos
 • Asesoramentos Técnicos

Topografía

 • Planos Topográficos
 • Nivelacións
 • Bases e Replanteos
 • Cubicacións
 • Batimetrías

Agricultura

 • Proxectos Industriais Agrarias (bodegas, fábricas de pensos,...)
 • Proxectos Agropecuarios (granxas,...)
 • Tramitación de Subvencións
 • Planes de Explotación

Concentración parcelaria

Algúns traballos realizados

 • DESLINDE NOS MONTES DE CELA (BUEU)
 • DESLINDE ENTRE OS CONCELLOS DE TUI E PORRIÑO
 • DESLINDE DO TERMO MUNICIPAL DE BUEU
 • LEVANTAMENTO DE PLANOS PARCELARIOS E ALTIMETRICOS DA ZCP DE FOLGUEIRAS SOBRADO, PAZ, ARCOS E AGUIAR (OUTEIRO DE REI)
 • LEVANTAMENTO DE PLANOS PARCELARIOS E PLANIMÉTRICOS DA ZCP DE SUEGOS (POL)
 • DESLINDE ENTRE CONCELLO DE SANXENXO E O GROVE.
 • PROXECTO DE COLABORACIÓN DE SERVIZOS TÉCNICOS PARA A REALIZACIÓN DO ACORDO DE REESTRUCTURACIÓN PARCELARIA NA ZONA DE TREMOEDO (VILANOVA DE AROUSA - PONTEVEDRA)
 • PROXECTO DE COLABORACIÓN DE SERVIZOS TÉCNICOS PARA A REALIZACIÓN DO ACORDO DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA NA ZONA DE TROANS II (CUNTIS - PONTEVEDRA)
 • PROYECTO DE COLABORACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN PARCELARIA Y COLOCACIÓN DE LOS MARCOS DE LOS NUEVOS PREDIOS RESULTANTES EN LA ZONA DE GUILLAMIL – SABARIZ (RAIRIZ DE VEIGA Y VILAR DE SANTOS (OURENSE)
 • PROYECTO DE COLABORACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN PARCELARIA Y COLOCACIÓN DE LOS MARCOS DE LOS NUEVOS PREDIOS RESULTANTES EN LA ZONA DE SAN BARTOLOMEU DE BERRANDE – VILARDEVÓS (OURENSE)
 • SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS MARCOS DE LOS NUEVOS PREDIOS RESULTANTES EN NOGUEIRA (MEIS - PONTEVEDRA) E BRIALLOS (PORTAS - PONTEVEDRA)
volver
Lagares Oca
Arenal, 140 - 1ºC | 36201 Vigo | Teléfono: 986 443 081 | FAX: 986 447 288 | info@lagaresoca.com