• Proporcionamos servizos técnicos no ámbito ambiental, urbanístico, agroforestal e civil

 • Traballamos en proxectos e estudios nas áreas do medio ambiente, sector agroforestal e industrial

 • Acceso restrinxido

Áreas de actuación

Civil

Proxectos obra civil

 • PROXECTOS INFRAESTRUTURAS RURAIS.
 • PROXECTOS SANEAMENTO.
 • PROXECTOS DE ABASTECEMENTO.
 • PROXECTOS DE URBANIZACIÓN.

Informes periciais

 

Reconstruccións de accidentes de tráfico

 

Algúns traballos realizados

 • ASISTENCIA TÉCNICA OBRAS VAC TUI - A GUARDA.
 • REFORMAS ESCOLA DE SEIXO, FORCADELA E CARREGAL (TOMIÑO)
 • PROXECTO TÉCNICO DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE (VILABOA)
 • PROXECTO DE SANEAMENTO DE HOSPITAL (TOMIÑO)
 • PROXECTO DE SINALÉTICA DE BUEU
 • PROXECTO DO PASEO DE A SEARA (MOAÑA)
 • PROX. SANEAMENTO EN OS BRAVOS (TOMIÑO)
 • PROXECTO DE SANEAMENTO EN CARRACIDO E TORNEIROS (PORRIÑO)
 • ESTUDIO SOBRE XERACIÓN DE RSU (POIO).
 • INFORMES ACÚSTICOS PARA CONCELLO DE REDONDELA.
 • INFORME SOBRE RENOVACIÓN DE MEDIOS MATERIAIS DO SERVIZO DE RSU (SOUTOMAIOR).
 • MAPA DE RUÍDOS DE ESTRADAS NA PROVINCIA DE A CORUÑA (ZONA OESTE).
 • INFORME DE VERIFICACIÓN DOS NIVEIS SONOROS EN VIVENDA DO CONCELLO DE PONTEAREAS PROCEDENTES DAS INSTALACIÓNS DUNHA PANADERÍA.
 • ESTUDIO DO IMPACTO ACÚSTICO DE ACTIVIDADE (VARIOS).
 • CERTIFICACIÓN DE CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN VIXENTE EN MATERIA DE RUÍDOS DAS INSTALACIÓNS DUN LOCAL DEDICADO A XIMNASIO (OURENSE).
 • CERTIFICACIÓN DE CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN VIXENTE EN MATERIA DE RUÍDOS DAS INSTALACIÓNS DE AMPLIACIÓN DUN INSTITUTO EN VIGO.
 • CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE ILLAMENTO EN MATERIA DE RUÍDOS DAS INSTALACIÓNS DUNHA CAFETERÍA EN VIGO.
 • ESTUDIO DO IMPACTO ACÚSTICO NO PROXECTO DE ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS DE FIGUEIROA, SISMUNDI E FEÁS E REDES DE SANEAMENTO EN CARIÑO (A CORUÑA).
 • INFORME DE VERIFICACIÓN DOS NIVEIS SONOROS EN VIVENDA DO CONCELLO DE VIGO PROCEDENTES DAS INSTALACIÓNS DUN LOCAL.
 • ANTEPROXECTO SENDA PEONIL TUI-TOMIÑO.
 • PROXECTO DE SINALIZACIÓN E PANEIS INTERPRETATIVOS NA RIBEIRA DO RÍO MIÑO, TRAMO ESPAZO FORTALEZA (GOIÁN) ATÉ FORCADELA (CONCELLO DE TOMIÑO-PONTEVEDRA).
 • PROXECTO SENDA DO RÍO TRIPES. TUI-PONTEVEDRA.
 • PROXECTO CONSTRUTIVO DO PARQUE FORESTAL PERIURBANO DE A FRACHA (PONTEVEDRA).
 • SENDA RÍO MIÑO (TOMIÑO-TUI).
volver
Lagares Oca
Arenal, 140 - 1ºC | 36201 Vigo | Teléfono: 986 443 081 | FAX: 986 447 288 | info@lagaresoca.com