• Proporcionamos servizos técnicos no ámbito ambiental, urbanístico, agroforestal e civil

 • Traballamos en proxectos e estudios nas áreas do medio ambiente, sector agroforestal e industrial

 • Acceso restrinxido

Áreas de actuación

Medioambiente

Contaminación acústica

 • Homologada pola Consellería de Medio Ambiente para efectuar medicións en contaminación acústica e vibracións
 • Medición de Ruidos
 • Medición de Illamentos
 • Proxectos, Informes e Dictames
 • Mapas Acústicos

Impacto ambiental

 • Impactos e Análise de Custes Ambientais
 • Corrección de Impactos
 • Avaliación de Alternativas
 • Asesoramento e Identificación de Problemáticas Ambientais
 • Asistencia Técnica para a Declaración de Impacto ou Efectos Ambientais

Xestión de residuos

 • Planes de Xestión
 • Proxectos de Instalacións de Tratamento
 • Asesoramento Ambiental
 • Busca de Financiamento
 • Xestión Ciclo Integral da Auga:
  - Proxectos de explotación
  - Proxectos instalación
  - Asesoramento
  - Plan emerxencia da Seca

Educación ambiental

 • Estratexias de Comunicación e Información á Poboación
 • Centros de Interpretación
 • Programas de Motivación Social e Sensibilización Cidadá

Algúns traballos realizados

 • ESTUDIO SOBRE XERACIÓN DE RSU (POIO)
 • PROXECTO DE SENDA DE FIGUEIRO A GOIAN (TOMIÑO)
 • INFORMES ACÚSTICOS PARA CONCELLO DE REDONDELA
 • INFORME SOBRE RENOVACIÓN DE MEDIOS MATERIAIS DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE R.S.U. (SOUTOMAIOR)
 • MAPA DE RUÍDOS DE ESTRADAS NA PROVINCIA DE A CORUÑA (ZONA OESTE)
 • INFORME DE VERIFICACIÓN DOS NIVEIS SONOROS EN VIVENDA DO CONCELLO DE PONTEAREAS PROCEDENTES DAS INSTALACIÓNS DUNHA PANADERÍA
 • ESTUDIO DO IMPACTO ACÚSTICO DA ACTIVIDADE DUN CAFÉ-BAR EN OURENSE
 • CERTIFICACIÓN DE CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN VIXENTE EN MATERIA DE RUÍDOS DAS INSTALACIÓNS DUN LOCAL DEDICADO A XIMNASIO (OURENSE)
 • CERTIFICACIÓN DE CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN VIXENTE EN MATERIA DE RUÍDOS DAS INSTALACIÓNS DE AMPLIACIÓN DUN INSTITUTO EN VIGO
 • CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE ILLAMENTO EN MATERIA DE RUÍDOS DAS INSTALACIÓNS DUNHA CAFETERÍA EN VIGO
 • ESTUDIO DO IMPACTO ACÚSTICO NO PROXECTO DE -ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS DE FIGUEIROA, SISMUNDI E FEÁS E REDES DE SANEAMENTO- EN CARIÑO (A CORUÑA)
 • INFORME DE VERIFICACIÓN DOS NIVEIS SONOROS EN VIVENDA DO CONCELLO DE VIGO PROCEDENTES DAS INSTALACIÓNS DUN LOCAL
 • ANTEPROXECTO SENDA PEONIL TUI-TOMIÑO
 • PROXECTO DE SINALIZACIÓN E PANEIS INTERPRETATIVOS NA RIBEIRA DO RIO MIÑO, TRAMO ESPAZO FORTALEZA (GOIÁN) ATÉ FORCADELA. (CONCELLO DE TOMIÑO - PONTEVEDRA)
 • PROXECTO SENDA DO RÍO TRIPES. TUI – PONTEVEDRA
 • PROXECTO CONSTRUTIVO DO PARQUE FORESTAL PERIURBANO DE A FRACHA (PONTEVEDRA)
 • SENDA RIO MIÑO (TOMIÑO - TUI)
volver
Lagares Oca
Arenal, 140 - 1ºC | 36201 Vigo | Teléfono: 986 443 081 | FAX: 986 447 288 | info@lagaresoca.com